NAWIGACJA  
Strona główna
Najnowsze oferty
Promocje
SZUKAJ  


KATALOG OFERT  

POBIERZ CENNIK  
Cennik - format html     

Minimalne zamówienie  to 100zł!!!! Zapraszamy również na stronę: www.sklepogrodniczy.net.pl Jeśli macie Państwo problemy z zamówieniem przez internet można to zrobić telefonicznie 048/614-57-03 Uwaga!!!!!!!! Jeśli jakiejś odmiany nie ma w ofercie to proszę dopisać ją w uwagach do zamówienia lub pytać telefonicznie lub e-mail.

Ochrona Danych:

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych przez klientów zamówień. 
 
Administratorem danych osobowych jest: F.H.U. Sklep Ogrodniczy WIOLETTA, ul. Nowy Świat 21 A, 26-900 Kozienice.
 
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację (zaznaczenie) stosownej klauzuli dostępnej podczas procesu rejestracji konta klienta w sklepie lub podczas procesu rejestracji zamówienia bez zakładania konta klienta.
 
Dane osobowe klienta sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień.
 
Klientowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia, pod warunkiem, że od dnia ostatniego zakupu minął okres regulowany przepisami skarbowymi zobowiązujący do przechowywania dokumentacji handlowej (obecnie 6 lat). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: piotr.kutyla@op.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.
 
Administrator danych osobowych informuje, iż w celu realizacji złożonego w sklepie zamówienia niezbędne jest przekazanie danych osobowych klienta innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia, w szczególności firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnym za doręczenie zamówionych produktów do klienta oraz, w przypadku wyboru przez klienta płatności on-line, firmie obsługującej płatności on-line.


1. Rejestrując się w Sklepie Ogrodniczym WIOLETTA oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Ogrodniczego WIOLETTA, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Ogrodniczego WIOLETTA, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Ogrodniczy WIOLETTA.
5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w bazie danych następuje w terminie do 2 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta lub wskazane przez Klienta osoby. 
Informacje o plikach Cookies
W sklepie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb, w tym również do prawidłowej obsługi procesu składania zamówień. Dane te zostają zapisane w pamięci przeglądarki internetowej w postaci niewielkich plików tekstowych, tzw. cookies. W przypadku standardowej konfiguracji Twojej przeglądarki większość zapisanych plików cookies jest automatycznie usuwana po opuszczeniu stron naszego sklepu - trwale zastają zapamiętane jedynie pliki cookies dotyczące wersji językowej przeglądanych stron. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie tylko przy ponownej wizycie w naszym sklepie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

O firmie | Kontakt | Pomoc | Szukaj | Opinie Koszyk | Zamawiam

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN > DEZYNFEKCJA

Huwa-San TR 50 1l

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA HUWA SAN
Dezynfekcja preparatem Huwa San TR50 to innowacyjna w Polsce technologia, w świecie stosowana już od wielu lat. Metoda dezynfekcji Huwa- San TR 50 jest niezwykle skuteczna, a jednocześnie bezpieczna dla ludzi i zwierząt, oszczędna, i przyjazna dla środowiska. Huwa San to znakomity środek dezynfekujący , niszczy 650 patogenów (bakterie, grzyby, wirusy). Udowodnił swoją skuteczność w zwalczaniu chorób przenoszonych przez glebę oraz innych patogenów występujących w produkcji rolnej i ogrodniczej.
Skład preparatu to: 50% nadtlenek wodoru (H2O2) – środek do dezynfekcji oraz
320 ppm koloidalne / jonowe srebro – środek biobójczy, zdemineralizowana woda, Wyjątkowe cechy Huwa-San - długotrwale utrzymuje właściwości dezynfekujące po aplikacji, - oczyszcza system irygacji z osadów i zapobiega zatykaniu się jej - efektywny w niewielkich stężeniach - bezkarencyjny - nie wymaga spłukiwania - stabilny w szerokim zakresie temperatury i pH, - rozkłada się na nietoksyczne, biodegradowalne produkty(woda,tlen), - ekologiczny, przyjazny dla środowiska, gleby i roślin, niekancerogenny - bezbarwny, bez zapachu i bez smaku, - może być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywością
Dezynfekcja gleby i mat wełny mineralnej
 Niszczy lub redukuje populacje organizmów
powodujących choroby włączając w to grzyby
Fusarium sp, Verticillium sp. i Rhizoctonia solani.
 Jest bezpieczny pod względem
ekologicznym i nie ma efektu fitotoksycznego.
 Nie ma potrzeby stosowania 40-50 dniowego
okresu „odpoczynku” gleby po zabiegu
 Dezynfekcja gleby: nawodnić warstwę wierzchnią 15- 20cm gleby, zastosować opryskanie preparatem HuwaSan 4-5l roztworu 1-2% na 1m2, proces dezynfekcji trwa ok 10min.
 Dezynfekcja mat wełny mineralnej przy zastosowaniu 20 – 50 litrów środka Huwa San na 1 ha w zależności od ich wilgotności.
- Jeśli mata jest bardzo wilgotna - należy zastosować Huwa-San w stężeniu 5% (5 l. na 100 l. wody) i wprowadzić około 170 ml roztworu 5% środka. Na 1 ha (10.000 m2) należy zastosować około 1000 l cieczy, a na 1m2-100ml cieczy o stężeniu 5%
- jeżeli mata zawiera niewiele wody, do jej odkażania należy stosować Huwa San w stężeniach 2-3% w zależności od jej pobierania. Na 1 ha (10.000 m2) należy zastosować około 1000 l cieczy zawierającej 20-30 litrów Huwa-San.
Dezynfekcja szklarni
 Dezynfekcja szklarni i tuneli :
2% roztworem środka poprzez dokładne
opryskanie powierzchni: szkła, folii, przejść, parapetów (bez roślin)  Dezynfekcja wnętrza szklarni, poprzez zamgławianie w stężeniach 0,3-0,8%
Dezynfekcja Huwa San systemów nawadniających
 Usuwa z systemów nawadniających bakterie, wirusy, grzyby oraz zarodniki.
 Zapobiega rozwojowi glonów i tworzeniu się szlamu
 Oczyszcza przewody irygacyjne zapobiegając zatykaniu otworów wylotowych.
 Eliminuje wszelkie niebezpieczne powłoki i osady mineralne.
Usuwanie zanieczyszczeń z systemów irygacji po zakończeniu uprawy - usuwanie biofilmu z rur i ciągów nawadniających. Wprowadzić do systemu 2% roztwór Huwa San na 6-24 godziny, a następnie wypuścić i dokładnie przepłukać.
Dezynfekcja sprzętów , narzędzi, pojazdów
 Dezynfekcja mat podłogowych, przejść, narzędzi, sprzętu, pojazdów i ciągów komunikacyjnych – 2%roztwór Huwa-San TR50.
 Dezynfekcja pojemników – zanurzenie pojemników i sprzętów w 1-2% w roztworze Huwa San na 5-10 minut.
Zabiegi przed zbiorami i przechowywanie plonów
 Zabiegi dezynfekcji przed zbiorami zabezpieczają owoce, ochraniają ich jakość, przedłużają termin przydatności do spożycia
bez okresu karencji-opryskiwanie owoców roztworem 0,05-0,2% lub płukanie
 DEZYNFEKCJA PRZECHOWALNI
oraz zamgławianie przechowywanych owoców i warzyw- ogranicza występowanie chorób przechowalniczych
W przechowalniach z owocami i warzywami zaleca się dezynfekcję poprzez nawilżanie w ciągu stałym , stosując roztwór preparatu Huwa San TR50 w stężeniu 0,05-0,1%. Nawilżanie stosować zgodnie z wymaganym poziomem wilgotności dla poszczególnych owoców lub warzyw.
Dezynfekcja Huwa-San TR50 zwalcza
BAKTERIOZĘ pierścieniową ziemniaka (Cms) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu potwierdził skuteczność bakteriobójczą preparatu HuwaSanTR50 na bakterię Clavibactermichiganensissubsp. sepedonicus(Cms). Zaleca się dezynfekcję porażonych powierzchni pomieszczeń gospodarskich, magazynów, maszyn, narzędzi preparatem Huwa San TR50 w stężeniu 1%. WNIOSKI
W uprawach czystość i higiena na wszystkich etapach produkcji oraz zdrowe i wolne od chorób podłoże decydują o zdrowotności roślin oraz wielkości i jakości plonów. Aby sprostać tym wymaganiom, należy przedwegetacyjnie odkażać i dezynfekować: podłoża, wewnętrzne powierzchnie pomieszczeń i urządzeń uprawowych, sprzęty, narzędzia, folie i materiały wielokrotnego użytku.
Zabieg dezynfekcji ogranicza przenoszenie chorób i szkodników ze starej plantacji na nowe nasadzenia. Skuteczność dezynfekcji jest uzależniona od co najmniej kilku czynników, do których zalicza się: czystość powierzchni, czas zwilżenia i ilość cieczy, stężenie preparatu, strukturę traktowanej powierzchni, temperaturę, pH roztworu. Zastosowanie preparatu Huwa San zgodnie z zaleceniami gwarantuje skuteczną i bezpieczną dezynfekcje oraz bezpieczeństwo upraw.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ W DEZYNFEKCJI
Obszarzastosowań
Stosowana dawka
Stosowanailość środka
Sposóbaplikacji
Dezynfekcjawodydo nawadniania
0,03-0,05%
300-500mlna 1000Lwody
Dozowanie ciągłe
Dezynfekcjapojemników i urządzeń
1-2%
1-2L na100Lwody
Zanurzeniepojemników/sprzętu
wroztworzena 5-10min.
Dezynfekcja gleby
1-2%
4-5L na 1m2
Stosować z wodą do nawadniania w czasie nasłonecznienia
Dezynfekcja wełny mineralnej
1-3%
10-30L na 1000L wody
Stosować z wodą do nawożenia i nawadniania
Usuwaniebiofilmu z rur orazwęży
2-4%
2-4Lna 100L wody
Pozostawićroztwórwrurachna6-24godz.,następniewypuścić
Maty podłogowe
2%
2Lna100L wody
Nanoszenieroztworuna maty
Dezynfekcja powierzchni
1-3%
1-3L na 100L wody
Opryskanie lub zmycie
Dezynfekcja nasion, bulw, kłączy oraz sadzonek
0,5-2%
0,5-2Lna 100L wody
Moczenie przez 15 min. przed siewem lub sadzeniem
Przedłużanie terminu przydatności owoców iwarzyw do spożycia zabiegi przedzbiorcze
0,05-0,2%
0,05-0,2Lna 100L wody
Opryskiwanie tuż przed zbiorem zalecane co najmniej dwa zabiegi co 7 dni

Producent: ROAM CHEMIE

Huwa-San TR 50 1l


Cena: 105.00 PLN
Sztuk:

<< Powrót do kategorii

  KOSZYK  
Wartość: 0.00 PLN
Sztuk: 0

 
Realizuj zamowienie
  PRODUKT MIESIĄCA  
Cebula SV4774NW F...
Cebula SV4774NW F1 250000szt. SUPER PROMOCJA 2019

580.00 PLN
NOWOŚCI  
  » POMIDOR TRIOSET F1 500...
  » CUKINIA GOLDEN GLORY F...
  » CUKINIA RHODOS F1 1000...
  » KAPUSTA PINKTORIA F1 2...
  » KAPUSTA PINKSTAR F1 25...
  » KAPUSTA RESCUE F1 2500...
  » KAPUSTA CORDESA F1 250...
  » KAPUSTA PRELUDIUM F1 2...
  » KAPUSTA SUCCESOR F1 25...
  » KAPUSTA PROFESSOR F1 2...
  » KAPUSTA ADELCO F1 2500...
  » KAPUSTA VETTEL F1 2500...
  » KAPUSTA ROSBERG F1 250...
  » Kalarepa Fonda F1/SGK0...

  PROMOCJE  
  » Worek 60x100cm 100szt....
  » KAPUSTA BEATRIX F1 250...
  » Kapusta Agresor F1 250...
  » KAPUSTA ROXY F1 2500N
  » Cebula Bassito F1 2500...
  » Cebula Packito F1 2500...
  » Cebula Shakito F1 250...
  » Brokuł Larsson F1 2500...
  » BROKUł TRAJANO F1 2500...
  » Kalafior Maybach F1 25...
  » KALAFIOR DUROK F1 2500...
  » POMIDOR BROOKLYN 500N ...
  » PAPRYKA ARISTOTLE F1 1...
  » PAPRYKA ARISTOTLE F1 1...
  » PAPRYKA ARISTOTLE F1 5...
  » PAPRYKA SOCRATES F1 5...

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄ. 
  » Rękaw 40cmx100mb Biały
  » Huwa-San TR 50 1l
  » POMIDOR HECTOR 5G
  » CEBULA BłOŃSKA 500G z...
  » OGÓREK OCTOPUS F1 500N
  » OGóREK ATLANTIS F1 10...
  » OGÓREK AMANT 250 SZT.
  » KALAFIOR BRUCE F1 2500...
  » Ogórek Nadusha F1 1000...
  » TERRA SORB-COMPLEX 1L
  » POMIDOR EUROMAKER 500N...
  » Ogórek Kybria F1 250sz...
  » GULIVER 500 SC ODPOWIE...
  » POMIDOR MALIBU F1 500N...


 

    
    
Uwaga!!!Nasiona kwiatów sprowadzamy w ciagu około 7-14dni po uprzednim zaksiegowaniu wpłaty na naszym koncie za dokonane zamówienie. W przypadku nasion kwiatów nie wysyłamy paczek pobraniowych!!!!!! 

 

 Telefony do nas :48/614-57-03 lub 603-961-048 lub 665-961-048

 

  
 

 Twoje IP: 18.208.159.25
Copyright © mSite.pl 2019

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Regulaminu